Slovníček pojmů

Blokáda kliky

Součást okenního kování, který umožňuje blokování okenního křídla v otevřené nebo sklopné pozici, čímž zajišťuje, že při změně pozice neexistuje riziko náhodného vypadnutí křídla z rámu, blokáda kliky se nabízí ve standardu výrobků EUROCOLOR

5-komorový

Určení počtu komor profilu z kterého jsou vyrobeny okna PVC a které mají vliv na termoizolační, statické a akustické parametry okenních výrobků, nyní standardem na trhu jsou 5-komorové profily zajišťující optimální vlastnosti.

6-komorový

Určení počtu komor profilu z kterého jsou vyrobeny okna PVC a které mají vliv na termoizolační, statické a akustické parametry okenních výrobků, 6-komorové profily zajišťují zvýšenou energetickou úsporu a jsou ideálním řešením pro nízkoenergetické a pasívní stavebnictví.

Mikroventilace

Funkce a součást okenního kování, která zajišťuje ventilaci a stálou výměnu vzduchu, díky sklopení okenního křídla ve vhodné poloze bez nutnosti stálého otevírání a zavírání okna.

Izolační sklo

Jedna z nejdůležitějších, pokud ne nejdůležitější součást v okně, protože u většíny konstrukcí zabírá více než 70% celé plochy a má největší vliv na energetickou úsporu, zvukotěsnost, bezpečnost a komfort celého okna. Naše izolační skla jsou vyrobeny v nejnovější technologii spojování (bez střihání rámečku v rozích skla, což působí netěsnost) s použitím materiálu Hot-Melt – zaručující vysokou těsnost skla a zachování vlastností skla po dlouhá léta. Na trhu jsou dostupná izolační skla, která splňují rozmanité funkce mj.: energeticky úpsorné, zvukotěsné, bezpečnostní, protisluneční.

Body proti vloupání

Jedna z části okenního kování, která chrání kritická místa okna před pokusem o vloupání, okna EUROCOLOR ve standardní výbavě mají dva body proti vypáčení. Lze namontovat i dodatečné pojistky, díky čemuž okno může dosáhnout vyšší odolnosti proti vloupání, tzn. třídy WK1 nebo WK2.

Funkce Secustik

Patentovaný blokovací mechanismus v klice znemožňující manipulaci klikou z vnejší strany, kde při otočení kliky z uzavřené polohy do sklopné pokaždé bezpečnostní kolíky zapadnou do speciálních drážek v mechanismu, tímto způsobem vznikne typický slyšitelný zvuk pro větší bezpečnost.

Funkce Zima / Léto

Nástupce mikro ventilační funkce, zaručuje čerstvý vzduch, které jsou přizpůsobeny podle ročních období; 

Systém MD

Speciálně konstruované těsnění pro vybrané okenní systémy vytvořené ze třech vysoce kvalitních těsnění, zajišťující lepší tepelné a akustické parametry. Systém vlastní středové těsnění umístěné v okenním rámu, které tvoří tzv. suchou komoru, výhodnou pro dodatečnou ochranu kování před vodou. Systém MD je dostupný u modelů Duotherm, Energo+ a Energo+ PHZ.

Tepelná ochrana

Dům to je místo, kde travíme každou volnou chvíli, aby odpočinout od každodenního hluku a těšit se rodině. Komfort nám může zajistit náležitá tepelná ochrana, proto je tak důležitá správná volba oken, dveří a rolet, aby omezit co nejmenší ztráty energie. Je důležité, aby při nákupu mít na zřeteli mj. součinitel prostupu tepla (Uw) a rozvážit montáž dodatečného prvku tj. rolety, jelikož z provedených zkoušek je vidět, že díky uzavřené roletě můžeme zlepšit tepelnou ochranu až o 25%.

Certifikát pro pasívní domy

Certifikát potvrzující splnění příslušných požadavků pro stavbu budov, které se vyznačují dobrými izolačními parametry vnějších stěn (mj. okna a dveře) a využitím řady řešení, majících úkol minimalizovat spotřebu energie během exploatace. V nabídce EUROCOLOR systémem pro pasívní domy je systém ENERGO+ PHZ.

Trojsklo

Určení druhu izolačního skla využívaného u oken o následující stavbě: sklo – distanční rámeček – sklo – distanční rámeček – sklo, přesná stavba závisí na účelu. Na trhu existuje mnoho různých typů zasklení, a to: energeticky úsporné, zvukotěsné a bezpečnostní.

Stěnka KVS

Dodatečné těsnění umístěné v křídle pod sklem, které vylučuje vznik tepelných mostů a omezuje ztráty energie, je charakteristické pro energeticky úsporné systémy z profilů Rehau – Energetic, Energo+ a Energo+ PHZ.

Systém Termomodul

Oteplovací vložky vyrobeny ze speciální kompozice styroduru, umístěné ve vnitřních komorách okenních a dveřních profilů zlepšují tepelnou izolaci a zajišťují velmi dobré energeticky úsporné parametry. Oteplovací systém Termomodul mají ve své výbavě okna ENERGO+ a ENERGO+ PHZ.

Systém zesílených komor IVS

Speciálně konstruovaný a přihlášený ke patentování systém integrovaného zesílení, který se nachází v profilech Geneo, zajišťuje třídu proti vloupání WK2 bez využití dodatečných ocelových výztuží. Z profilů Geneo jsou vyrobeny okna ENERGO+ a ENERGO+ PHZ.

Středové těsnění

Přídavné těsnění na okenním rámu, které zajišťuje dodatečnou ochranu před hlukem a ztrátou tepla. Tento typ těsnění se nejčastěji využívá u všech energeticky úsporných systémů o zvýšených tepelně izolačních parametrech.

Součinitel Uw

Tento parametr se používá ve stavebnictví pro tepelné bariéry a především okna (z angličtiny window - okno) a určuje kolik tepla se ztratí přes okna za určených podmínek, když rozdíl mezi vnějším a vnitřních prostředím je 1 stupeň K. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla tím lépe okno chrání před ztrátou tepla. Tento parametr se určuje v W/(m2 *K).

Součinitel Ud

Tento parametr se používá ve stavebnictví pro tepelné bariéry, kterými jsou dveře (z angličtiny door - dveře) a určuje kolik tepla se ztratí za určených podmínek, když rozdíl mezi vnějším a vnitřních prostředím je 1 stupeň K. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla tím lépe dveře chrání před ztrátou tepla. Tento parametr se určuje v W/(m2 *K).

Součinitel Uf

Tento parametr charakterizuje prostup tepla profilů, ze kterých jsou vyrobeny okna nebo dveře (z angličtiny frame - rám ). Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla rámu Ug, tím lépe profil chrání před ztrátou tepla a zlepšuje tepelné vlastnosti celého okna. Tento parametr se určuje v W/(m2 *K).

Součnitel Ug

Tento parametr charakterizuje prostup tepla izolačních skel (z angličtiny Glass - sklo) využívaných u oken lze jej popsat jako množství tepla, které ztrácí izolační sklo přes 1 čtverečný metr za určených podmínek, když rozdíl mezi vnějším a vnitřních prostředím je 1 stupeň K. Čím nižší je hodnota součinitele prostupu tepla skla Ug, tím lépe sklo chrání před ztrátou tepla a má větší vliv na zlepšení energetické úspory budovy. Na trhu lze najít skla s různými parametry Ug od standardní 1,0 po 0,5 W/m2K.

Sx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkratka Sx znamená, že okno má rovný tvar křídla.

Rx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkrátka Rx znamená, že okno má zaoblený tvar křídla.

Cx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkratka Cx znamená, že okno má prohloubený tvar křídla.

SRx

Unikátní symbol v nabídce EUROCOLOR, který určuje tvar okenního křídla s jakým je dostupný daný model okna. Zkratka SRx znamená, že okno má zakulacený tvar křídla.

Šířka 70 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Okna o šířce 70 mm jsou jedním z nejčastěji nabízených na trhu.

Šířka 82 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Okna o šířce 82 mm se vyznačují zvýšenými tepelně izolačními parametry, které zlepšují energetickou úspornost a zvukotěsnost.

Šířka 73 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Šířka 73 mm je charakteristická pro systém Efektiv dostupný v nabídce EUROCOLOR.

Šířka 86 mm

Charakteristická vlastnost pro okenní a dveřní profily, která určuje šířku těch profilů. Na šířce profilu často záleží jiné parametry, které může dosáhnout okno mj. energetická úspora, stabilita konstrukce, izolační skla, které lze použít, a které mají vliv na komfort užívání oken. Okna o šířce 86 mm se vyznačují zvýšenými tepelně izolačními parametry, které zlepšují energetickou úspornost a zvukotěsnost.

Hot-melt

Materiál využíváný při výrobě okenních izolačních skel, který má za účel zaručení co nejlepší těsnosti okenního izolačního skla a znemožňuje ztrátu plynů obsažených v izolačních sklech (nejčastěji je to argon).

Podmínky dle záruční knížky

Podrobné podmínky a záruční doba na daný výrobek stanoví Záruční knížka EUROCOLOR, která se připojuje k nakoupeným oknům, dveřím a roletám. Obsažené jsou v ní také informace o montáži, seřízení a údržbě výrobků dustupných v naší nabídce.

Kování Siegenia

Nejpopulárnější na světě systém okenního kování. Všechny součásti kování jsou kompatibilní a mohou být spojovány v různých kombinacích. Už ve standardní výbavě zajišťuje vysokou úroveň ochrany proti vypáčení. Díky snadné montáže dodatečních prvků systém umožňuje individuální přizpůsobení oken k potřebám uživatelů a zvyšuje komfort užívání.

Rám

Je to součást okna, ke které je upevňené okenní nebo dveřní křídlo a je trvale zakotvena v otvoru. Okenní rám může mít různé konstrukce a tvar podle modelu.

Křídlo

Pohyblivá součást okna, která podle účelu může být otevíravá, sklopná nebo posuvná. Křídla podle vybraného modelu líší se tvarem a konstrukcí.

Ocelová zesílení

V konstrukci oken PVC jsou ocelové profily, který zajišťují, aby okno se nedeformovalo pod vlivem zvýšené teploty způsobené slunečním zářením, což zaručuje jejich řádné fungování a tím otevírání, zavírání a správnou těsnost.

Výplň

Tento termín se nejčastěji používá vzhledem k vchodovým dveřím. U vchodových dveří kromě možnosti použití různých druhů zasklení obvykle se využívá dveřní výplně, které zajišťují dveřím neopakovatelný vzhled a vyhovují individuálním potřebám uživatele. Na trhu existují stovky výplní od klasických po moderní a v mnoha různých barvách. Dveřní výplně kromě toho, že plní stylovou funkci zajišťují také náležitou energetickou úsporu a bezpečnost.

Dvojsklo

Určení druhu izolačního skla využívaného u oken o následující stavbě: sklo – distanční rámeček – sklo. Obvykle dvojsklo má šířku 24 mm a součinitel prostupu tepla Ug=1,0 W/m2K (Ug=1,1 W/m2K), však dostupné jsou i jiné modely skel, které plní různé funkce: zvukotěsné, bezpečnostní, protisluneční, vrstvené.

Madlo

Doplněk využívaný u vchodových dveří splňující estetickou a stylovou úlohu, montovaný na dveřích slouží k otevírání a zavírání. Madla jsou dostupné v různých barevných provedeních a tvarech, díky tomu každý má možnost přizpůsobit vzhled dveří svým individuálním potřebám.

Práh AL

Hliníkový práh montovaný u dveří zajišťuje svobodu a komfort přechodu a také je efektním začištěním dveří. Chrání také před ztrátou tepla, vylučující jev tepelného mostů. Prahy nejčastěji jsou dostupné ve dvou verzích: nízký o výšce 2,5 cm a vysoký – 5,5 cm.

Pohony

Jsou to montované u rolet elektronické součásti, které umožňují automatické ovládání rolet, zvadání a stahování i velmi těžkých rolet v určitou hodinu nebo za nepřítomnosti doma zajišťující komfort užívání rolety. Pohony mohou být vybaveny různými druhy přepínačů od tradičních umístěných na stěně do těch s individuálním časovým programátorem a těch s dálkovým ovládáním.

Ovladač

Díky použití u rolet správného druhu pohonu lze využít ovladače umožňující kontrolu každé rolety ve Vaší domácnosti, aniž byste museli vstát z křesla. Díky rádiovému signalu přenášenému na bezpečném kmitočtu 868 MHz můžeme ovládat roletu nebo celou skupinu rolet i když nejsme v určené místnosti.

TÜV NORD CERT

Certifikační orgán, který provádí a dohlíží auditorské postupy týkající se uplatňování Systému řízení kvality ISO 9001:2008, což znamená, že daná společnost používá integrovaný systém managementu, zaroveň u výrobních procesu a v systému řízení firmou, zajišťující vysoký standard nabízených výrobků a služeb.

CE

Tato značka zobrazená na výrobcích (oknech, dveřích, roletách) je prohlášení výrobce, že označený výrobek splňuje požadavky směrnic EU týkajících se bezpečnosti používání, zdraví a ochrany životního prostředí, což umožňuje prodávat výrobek ve všech zemích Evropské unie.

Systém EUROCOLOR Quality

Autorský systém zpracovaný firmou EUROCLOR mající za účel výrobu a nabízení zákazníkům výrobků nejvyšší kvality a splňující směrnice Evropské unie ohledně certifikace CE, díky vnitřnímu systému řízení výroby prováděné v každé fázi technologického procesu.

Tvar

U okenních a dveřních výrobků tento pojem se nejčastěji týká tvaru okenního nebo dveřního křídla, což zajišťuje různorodý vzhled výrobku. Na trhu jsou dostupná v rovném, zaobleném, prohloubeném nebo zakulaceném tvaru.

PVC

PCV je materiál široce známý jako polyvinylchlorid, ze kterého se vyrábějí okna, dveře a rolety. Okenní výrobky vyrobeny z PVC jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám a jevy jako hnití nebo rez se nevyskytují, navíc pod vlivem ohně se zapaluje, ale sám nehoří a hasne po odstranění zdroje ohně. Hladký povrch působí, že PVC je velmi snadné na údržbu a mytí.

SUPER SPACER

Super Spacer je rámeček z polymerické pěny, který obsahuje molekulární síto – plnící úlohu distančního rámečku, který spojuje jednotlivá skla u dvojskel a trojskel. Struktura tohoto rámečku neobsahuje kov a tím patří k tepelně nejefektivnějším systémům distančních rámečků. Konstrukce rámečku je založená na pružném materiálu, který má schopnost  se přizpůsobit přirozenému procesu deformace způsobené změnami teploty, větru a tlakem vzduchu. Tento materiál se rozšiřuje a zmenšuje, ale – po odstranění zatížení – vždy se vrácí do původního tvaru. Nevznikají přitom prasknutí a rozpojení, která by mohla způsobit netěsnost.

Výsledky kanadského institutu zdraví dokazují, že pomocí rámečku  vlhkost u dvojskel a trojskel  je nižší, a risk výskytu hub a baktérií se snižuje až o 60%. Supe Spacer se vyznačuje vysokou těsností a nepropustností plynů, a tím se nesnižuje koncentrace vzácných plynů  (argonu, kryptonu) vyplňujích meziskelní prostor, což působí, že tepelná izolačnost se nesnižuje.

Rámeček Super Spacer se vyznačuje vyšším tepelným odporem než distanční hliníkové rámečky, což zmenšuje koeficient U skla o 5%. To vede k úspoře nákladů na energii a redukuje kondenzaci, námrazy a snižuje možnost výskytu plísně. Rámeček Super Spacer udržuje o 15% více tepla a snižuje až do 70% kondenzaci vlhkosti a do 20 let prodlužuje životnost skla. Umožňuje také redukci hluku až do 2 dB a okna vybavena tímto systémem jsou vhodným řešením pro lidi bydlících poblíž letišť, rušných dopravních cest nebo železničních linek.

HMOTA RAU-FIPRO

Mezi našimi výrobky najdete komponenty nevídané u jiných výrobců, oken a dveří včetně ultramoderní hmoty nové generace RAU-FIPRO®. Využití materiálu dříve vyzkoušeného v leteckých technologiích a Formuli 1 otevírá úplně nové perspektivy v okenním stavebnictví. Hmota RAU-FIPRO® ze které se vyrábějí některá naše okna a dveře je výsledkem 50-ti letých zkušeností a kompetencí v oblasti zpracování umělých hmot firmy REHAU. Novinka v okenní branži využití materiálu se skleněným vláknem, speciální receptura a technologie výroby umožňuje dosáhnout dokonalých statických a termoizolačních parametrů, což tvoří doposud nevídaný komfort užívání a snižuje spotřebu energie. 

Největší centrum oken a dveří v regionu

články

Firma Okna Střechy Šupík v roce 2012 otevřela v Kravařích největší showroom oken a dveří v regionu Opava. Na ploše 210m2 si můžete prohlédnout a vyzkoušet všechny typy oken a dveří. Máme vystavená okna a dveře, splňující ekonomický standart, ale i okna určena pro nízko-energetické a pasivní domy. Z dveří u nás můžete vidět vchodové,…

Celý článek

5 důvodů proč si vybrat OKNA ŠUPÍK

články

Nákup oken je důležitá investice, na které ve značné míře záleží kvalita života. Naše výrobky spojují v sobě vysoké estetické hodnoty s vlastnostmi, které z nich dělají výrobky velmi funkcionální a trvalé. Zákazníci, kteří se rozhodli pro firmu Okna Šupík si vybírají značku s tradicí, která zaručuje mimořádné energetické úspory.

Celý článek